# PRODUCT INFO.

COLOR / 그린, 블루, 핑크

SIZE / FREE

벌룬 스타일의 귀여운 크롭 니트로,
통통 튀는 색상과 보카시 원단이 매력적이에요~
기장이 짧아 바지와 치마 모두 다 잘 어울린답니다~:)

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#